SmartServices

Business Strategy Plan

Heb ik het kompas van mijn organisatie wel goed ingesteld?

Maak een Business Strategy Plan With solid team

Een solide Business Strategy Plan is de levensader van elke organisatie en is van belang voor het succesvol implementeren van een Smarketing-organisatie. Het fungeert als het kompas dat een onderneming op koers houdt, niet alleen door het definiëren van langetermijndoelen, maar ook door strategische richtingen vast te leggen voor zowel marketing als verkoop.

Dit plan is niet slechts een document, maar eerder een strategische blauwdruk die de fundamenten legt voor groei, concurrentievoordeel en duurzaamheid, vooral in een omgeving waar marketing- en verkoopinspanningen nauw moeten samenwerken. Het faciliteert effectieve communicatie binnen de organisatie en dient als een gids voor weloverwogen beslissingen op alle niveaus. 

Tijdens deze 2-daagse workshops doorlopen we de volgende stappen:

Claim je domein: Wie ben ik, wat doe ik, voor wie doe ik het en hoe doe ik het. Eigenlijk ga je je businessmodel vormgeven, maar dan verpakt in praktische en concrete vragen. Identificeren van de basisprincipes en waarden van de organisatie. Definiëren van de langetermijndoelstellingen en missie van de organisatie.

Situatie analyse:In deze tweede stap gaan we een situatie analyse maken. Waarom is dat belangrijk? Door het in kaart brengen van de huidige situatie van je bedrijf, zie je ook al direct of je op koers zit met de in stap 1 geformuleerde antwoorden op de vragen: 1. Op wie richten wij ons, 2. In welke behoefte voorzien wij hen en 3. Hoe maken wij dit waar.

SWOT-analyse: Hier combineren van de resultaten van de situatie analyse om een SWOT-analyse te maken (Sterktes, Zwaktes, Kansen, Bedreigingen). Identificeren van de belangrijkste punten in elke categorie.

Confrontatiematrix: We gebruiken de SWOT-analyse om strategische opties te genereren.We plaatsen de sterke punten en zwakke punten van de organisatie tegenover de kansen en bedreigingen om mogelijke strategische richtingen te identificeren.


Keuze van strategie: Selecteren van de meest geschikte strategische optie(s) op basis van de confrontatiematrix. Overwegen van de haalbaarheid, risico’s en benodigde middelen voor elke strategie. Bepalen welke strategie het beste aansluit bij de missie en doelstellingen van de organisatie.

Ondernemingsdoelstellingen bepalen: Meetbare doelstellingen opstellen op die gericht zijn op het realiseren van de gekozen strategie. Definiëren van heldere mijlpalen en tijdlijnen om de voortgang te volgen.

Communicatie binnen de organisatie: Communicatieplan om de nieuwe strategie en doelstellingen naar alle belanghebbenden binnen de organisatie te communiceren.
Zorgen voor betrokkenheid en begrip van medewerkers op alle niveaus. Mechanismen instellen voor regelmatige evaluatie en aanpassing van de strategie indien nodig.

Uitvoering van de strategie: Toewijzen van verantwoordelijkheden en implementeren van actieplannen om de strategische doelstellingen te bereiken.