SmartServices

Organisatie Scan

Is mijn organisatie klaar voor Smarketing?

Doe de scan With solid team

Bij een organisatiescan wordt de algehele gezondheid en efficiëntie van de organisatie geëvalueerd. Dit omvat de analyse van structuur, processen, cultuur en prestaties. Informatie wordt verzameld via interviews, documentatie en gegevensanalyse.

Het doel is om sterke punten te identificeren en zwakke punten te verbeteren. Er wordt gekeken naar leiderschap, marketing & communicatie, personeelsbeleid, operationele processen binnen marketing & sales en naar klantrelaties. 
Al deze inzichten verwerken we in een document genaamd: Journey to Smarketing.

Tijdens de week van de scan voeren we een grondige evaluatie uit van de organisatie om een diepgaand inzicht te krijgen in haar werking en prestaties. Hier is een puntsgewijze beschrijving van wat er tijdens deze week gebeurt:

 1. Voorbereiding: We beginnen met het plannen van de periode dat we de organisatiescan uitvoeren.

 2. Gegevensverzameling: We verzamelen relevante gegevens, zoals documentatie, rapporten en andere interne informatie over de organisatie.

 3. Interviews: We voeren interviews met belangrijke stakeholders binnen de organisatie, waaronder leiders, marketing- en salesteams en klanten, om verschillende perspectieven en inzichten te verzamelen.

Procesanalyse: We analyseren de operationele processen binnen de organisatie om inefficiënties, knelpunten en optimalisatiemogelijkheden te identificeren.

 1. Cultuuranalyse: We onderzoeken de heersende bedrijfscultuur om te begrijpen hoe deze de prestaties en het welzijn van de medewerkers beïnvloedt.


 2. Prestatiebeoordeling
  : We bekijken de prestatie-indicatoren en meten de prestaties van de Sales- en Marketingorganisatie tegenover de gestelde doelen.


 3. Rapportage
  : We stellen een gedetailleerd rapport op met bevindingen, aanbevelingen en actiepunten op basis van de verzamelde gegevens en analyses. Dit rapport heet Journey to Smarketing


 4. Terugkoppeling
  : We delen de resultaten en aanbevelingen met de organisatieleiders en bespreken hoe deze kunnen worden geïmplementeerd.